Vi ♥ resultat

Vi drivs av resultat för våra kunder och att hitta arbetsprocesser som underlättar din vardag.

Z

Personligare kontakt

Vi värdesätter kontakten med våra kunder väldigt högt, med regelbundna avstämningar.

Z

Beprövade arbetsprocesser

Vi har med åren byggt arbetsprocesser som vi vet fungerar och applicerar hos våra kunder.

Z

Kreativa lösningar

Varje företag och projekt är unikt, vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av företag och branscher.

Nulägesanalys och målbild

Vi startar alltid med att lära känna dig och din verksamhet. Vilka mål du har och vilka områden du vill ha hjälp och förstärkning kring. Med en samlad målbild kan vi skapa strategier och lösningar som passar just din verksamhet.

3

Rådgivning och strategi

När vi lärt känna din verksamhet lite bättre och har en klar målbild på vad du vill ha. Kan vi presentera en lösning som vi har satt ihop. Vi kan även ge en tidsuppskattning på hur lång tid vi tror produktion behöver för att få igång allt. I denna fas kan vi också behöva göra lite mer detaljerade analyser inom vissa av våra produktområden för att se potentiella möjligheter.

3

Uppstartsmöte / Workshop

När vi har satt vår arbetsprocess och presenterar en lösning till dig som känns bra är det dags att kicka igång. Produktion har redan tagit över hos oss men vi behöver sätta en hel del uppgifter innan vi kör igång. Detta uppstartsmöte sker oftast ute hos dig som kund men kan även göras hos oss i våra lokaler. Tanken med detta möte är att sätta alla små beståndsdelar som gör att vi kan styra och koordinera rätt när vi är uppe och ”live”.

3

Genomförande och uppföljning

Nu när vi är igång kommer vi regelbundet ha kontakt med dig eller kontaktpersoner hos er. Beroende på hur lösningen ser ut så kommer vi stämma av med varandra regelbundet samt göra uppföljningar och analyser om vilka resurser som ger bäst resultat. Vi vill hålla allt transparent och presenterar noggrant till dig som kund om hur perioden har gått.

Kul att du har en fråga, ställ den här!

Om du har frågor eller funderingar så kan du enkelt ställa dessa här, du kan även göra en mer detaljerad förfrågan här.

Eller kontakta en områdesansvarig här

Du kan också kontakta våra affärsområdesansvariga direkt här nedanför

Albert Boschetto

Albert Boschetto

Telemarketing

E-postadress: albert.boschetto@bisnis.se
Direktnummer: 08 – 121 540 51

Fredrik Qvicker

Fredrik Qvicker

Affärsinformation & Leadsgenerering

E-postadress: fredrik.qvicker@bisnis.se
Direktnummer: 08 – 121 540 56

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson

Affärsinformation & Leadsgenerering

E-postadress: fredrik.hansson@bisnis.se
Direktnummer: 08 – 121 540 57